2013. november 10., vasárnap

Reformáció vetélkedő 20131. Mint a Jó hely, jó ár, jó döntés a Sparnak, úgy a Szívemet hozzád emelem ….-nak. Luthernek vagy Kálvinnak
2. Mint a Smoke on the water a Deep purple-től úgy az Erős vár a mi Istenünk … tól/től. Luthertől vagy Kálvintól
3. Mint a bejegyzett élettársi kapcsolat az Alkotmány Bíróságon, úgy … Luther vagy Kálvin a wormsi birodalmi gyűlés előtt.
4. Mint egy ház az Elm utcában, úgy … Luther vagy Kálvin kitérdelt szőnyege a halála után eladhatatlan.
5. „Ha csak egyetlenegy ember van is, aki iránt barátságtalan érzülettel vagy, semmit sem érsz, még ha csodákat tennél is! Ki mondta? Luther vagy Kálvin
6. „A lelkiismeret-furdalás az élő lélek pokla.” Ki mondta? Luther vagy Kálvin
7. „Még az ördög is - Isten ördöge.” Ki mondta? Luther vagy Kálvin
8. „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” Ki mondta? Luther vagy Kálvin
9. Luther és VIII. Henrik leveleznek a király válásának ügyében, a La Manche csatornán épp Anglia felé tartó hajón a két követ találkozik és beszédbe elegyednek. Mr Bim és Mr Bam.  Mr Bim: Ön hányadszor teszi meg ezt az utat a csatornán? - Éppen tizenharmadszor- válaszolta Mr Bam.  Erre Mr Bim is elárulta, hogy neki ez a huszadik átkelése. - Jaj, nem értem mit leveleznek ezek itten?-folytatta Mr Bim. Melyikkőjük a király követe? Mr Bim vagy Mr Bam?
10. Ferences szerzetesek áttértek reformátusnak és míg nehezen veszik a változást. A Bibliát már olvassák, de még bent maradnak a kolostorban, s vizsgáztatják a három noviciátust. Három Guttenberg Bibliájuk van és egy kézzel másolt kódex Biblia. Bekötik a szemeteket, s a fejetekre tesznek egy-egy Bibliát, a negyediket letakarják. Megkérdezik melyik Biblia van a fejeden. Leveszik a szemetekről a kötést, s mindenki látja mi van a másik kettő fején. Mindenki hallgat, hosszan nem jön válasz a kérdésre. Ebből te már tudod, mi van a fejeden. Kódex vagy nyomtatott?
11. Egy jezsuita, (aki szerint a cél szentesíti az eszközt és általában hazudik) és egy puritán, (aki mindig igazat mond) találkozik egy utazóval egy útelágazásnál. Aki megkérdezi az egyiket: - Te puritán vagy? De nem hallja a választ, s közbe vág a másik: - Mindegy úgyis mindig hazudik. Te református vagy fontos lenne tudni, melyik a jezsuita, mielőtt inkvizíció elé állít. Akinek nem értetted a válaszát jezsuita vagy purtitán?
12. Disputa: a.) két személy, ill. megszemélyesített fogalom közötti vita valamely filozotikus-didaktikus témáról b.) pontosan meghatározott normarendszer egy adott ismeret- vagy tudásterületre vonatkozólag
13. John Wycliffe és Husz János a reformáció előfutárai voltak. Igaz vagy hamis?
14. Luther Wittenbergben a hagyomány szerint kiszögezte a vártemplom kapujára, 96 pontból álló vitairatát. Igaz vagy hamis?
15. Zwingli Zürichben kiküszöbölt az egyházból minden külsőséget, kezdetben még az orgonát is. Igaz vagy hamis?
16. Jean Caulvin világhírű műve A keresztény hallás rendszere.Igaz vagy hamis?
17. A reformáció nagy mértékben hozzájárult a magyar nyelv és irodalom kora újkori látványos kibontakozásához is. Igaz vagy hamis?
18. Csak három magyar főnemesi család maradt a katolikus egyházban, de a köznemesek és polgárok között is csak elvétve akadt egy-két katolikus család.Igaz vagy hamis?

1. A Szívemet hozzád emelem Kálvin jelmondata a 25 zsoltárból.
2. Erős vár a mi Istenünk éneket Luther írta a Mohácsi csata után Mária királynőnknek.
3.Luther állt a wormsi birodalmi gyűlés előtt, de életben maradt.
4.Kálvin kitérdelt szőnyege volt a halála után eladhatatlan.
5.„Ha csak egyetlenegy ember van is, aki iránt barátságtalan érzülettel vagy, semmit sem érsz, még ha csodákat tennél is! Luther 1.Kor 13 szeretethimnusza
6.„A lelkiismeret-furdalás az élő lélek pokla.” Kálvin
7.„Még az ördög is - Isten ördöge.”Luther
8. „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.”Luther
9.A király követe Mr Bim, mert Anglia felé tart a hajó és ő teszi meg a páros számú utat.
10.Mindenki hallgat, tehát mindenki nyomtatott Bibliát lát a másik kettő fején, s ezért nem tudja, hogy övé-e a harmadik nyomtatott vagy az övé a kódex. Ebből te már tudod, hogy a tiéd is nyomtatott.
11. A nem hallott válasz mindenképp igen volt, ha puritán azért, mert nem hazudik, ha jezsuita, akkor azért mert hazudik. Ezt a mindegyet a második válasz megerősíti, tehát ő igazat mond, s mivel ő mondja hogy a másik mindig hazudik, ezért ez is igaz. Jezsuita az első nem hallott válaszoló.
12.Disputa: vita (Az ismeret: doktrina). Luther csak vitaindítónak szánta a tudósok részéra a tételeit.
13. John Wycliffe angol Biblia fordító és Husz János cseh a reformáció előfutárai voltak. Igaz
14. Luther  tételei 95 pontból álltak nem 96-ból.
15.Zwingli Zürichben kiküszöbölt az egyházból minden külsőséget, kezdetben még az orgonát is. Igaz
16.Jean Caulvin (Kálvin) világhírű műve A keresztény hallás vallás rendszere.
17.A reformáció nagy mértékben hozzájárult a magyar nyelv és irodalom kora újkori látványos kibontakozásához is. Igaz
18.Csak három magyar főnemesi család maradt a katolikus egyházban, de a köznemesek és polgárok között is csak elvétve akadt egy-két katolikus család. Igaz

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése