2014. január 30., csütörtök

3Mózes 9.Ebben a fejezetben nem az Úr szól, nem Ő parancsol Mózesen keresztül Áronnak és a népnek… Hanem Mózes szólítja Áront és fiait, s ők szólnak a népnek! Amit Mózes mond azt Áron is és a nép is parancsként értelmezik. Micsoda felelőssége van egy vezetőnek – főleg egy lelki vezetőnek, akinek minden szava Isten szavaként hat azokra, akik személyesen nem hallják az Úr szavát! Ez a keresztyén ember felelőssége, mert a hitetlenek, istentelenek és pogányok ránk vannak bízva: Isten rajtunk keresztül, a mi szavainkon, tetteinken keresztül üzen nekik.
Az Úr érkezésére készülnek. Vétek áldozattal, égőáldozattal és békeáldozattal várják az Urat. Mert szeretnének megszabadulni mindattól, ami az Úr haragját felkelti, és kedveskedni kívánnak Neki, ugyanakkor hálaadás van a szívükben - ezért mutatnak be önkéntes áldozatot! Te hogy várod az Urat? Csak a vétkeiddel vagy elfoglalva? Vagy azokról tudomást sem akarsz venni? Egyik sem jó megoldás! A bűntől meg kell szabadulni, de nem lehet, hogy az egész életed erről szóljon – szükség van az odaszánásra, szolgálatra, önkéntes hálaadásra is!
Áron nem csak önmagáért mutat be áldozatot, hanem a népért is. Nem tehette meg, hogy csak magára gondol. De ezt elmondhatjuk fordítva is: Áron nem csak a népért, hanem önmagáért be kell, hogy mutasson áldozatot, mert ő sem bűntelen! Krisztusnak erre nem volt szüksége – Ő csak értünk áldozott! S várja ma is a mi hálánkat!
A népnek még így sem teljesült a várakozása – még nem jelent meg az Úr – valami még hiányzott! Az áldás! Először csak Áron áldja meg a népet, majd Mózes és Áron együtt is! Az Úr csak annak ragyogtatja fel orcáját és afelé fordul oda, akin ott van az áldása (4Móz 624-26). Ha hiányzik az életedből az Úr, akkor ezt onnan ismerheted fel, hogy hiányzik az áldás! Keressük, szeressük az áldást, mert anélkül az Úr sem lesz jelen az életünkben!
Végre megjelenik az Úr, dicsőséggel jelenik meg, de emésztő tűz jön ki a sátorból, ami megemészti az áldozatot. Hozzánk is jön az Úr, készen vagy az Ő érkezésére? Az Ő dicsőségét várod, vagy az emésztő tüzet? Ha Ő megjön, mind a kettő hozzátartozik: a bűneidet megsemmisíti, de rád ragyog az Ő dicsősége: az örök élet!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése