2014. február 2., vasárnap

TIZENEGYEDIK HITVALLÓ ESTE12 HITVALLÓ ESTE
Hitkérdések a Heidelbergi Káté alapján
Tizenegyedik alkalom: Miatyánk 2-3-4. Kérés
123.

Mi a második kérés?

„Jöjjön el a te országod” – azaz Igéd és Lelked által úgy kormányozz minket, hogy mi magunkat neked egyre jobban alárendeljük; tartsd meg és növeld egyházadat, rontsd le az ördög munkáit, és minden hatalmasságot, amely ellened[1] feltámad és minden gonosz cselszövést, amelyet a te szent[2] igéd ellen kigondolnak, míg eljön a te országod teljessége, amelyben te leszel minden mindenekben.

KÉRDÉS:

Mire vonatkozik ez a kérés? (A keresztyén reménység célbaérése)Isten Országa eljöveteléig mi az a két dolog, amiért imádkoznunk kell? (engedelmesség és védelem)Isten uralmához engedelmességre van szükség, de ez a mi gyengeségünk miatt nem mindig sikerül. Mit kell kérnünk, hogy Isten átvegye bennünk az uralmat?

124.

Mi a harmadik kérés?

„Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”: azaz, add meg, hogy mi és minden ember a mi saját akaratunkat visszavonjuk[3] és a Te egyedül jó[4] akaratodnak minden ellentmondás nélkül[5] engedelmeskedjünk, hogy így mindenki a maga tisztét és hivatását[6] olyan készségesen[7] és hűségesen töltse be, mint az angyalok a mennyben.

KÉRDÉS:Ez a kérés a földi Mennyország eljövetelére vonatkozik?Miért fontos az imádkozó ember számára az engedelmesség?

125.

Mi a negyedik kérés?

„Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma” – azaz gondoskodj a mi minden testi szükségletünkről,[8] hogy mi ezáltal felismerjük, hogy te vagy az egyedüli forrása minden jónak, és hogy a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományaid sem gyarapítanak minket,[9] és ezért bizalmunkat minden teremtménytől vegyük el és egyedül beléd vessük.KÉRDÉS:Hogyan kapcsolódik össze Isten ügye a miénkkel?Luxus dolgokat is lehet kérni Istentől?Miért fontos, hogy nem egyesszámban, hanem többesszámban fogalmazza ezt a kérést?Mi a lelki üzenete a megkapott mindennapi kenyérnek? (Isten az áldások forrása; áldás nélkül semmi sem lehet hasznunkra; kenyérkérdéseinkben csak Istenre támaszkodhatunk)[1] A latin hozzáteszi: adversus maiestatem tuam – „a te uralmad ellen”.

[2] A latinban nem szerepel a „szent” szó.

[3] Lehet: „ellene mondjunk” (a latin is ezt hozza), „megtagadjuk”, „töröljük”.

[4] A latin az „egyedül jó” – allein guten jelző megfelelőjeként az „amely egyedül szent” - quae sola est sancta mellékmondatot iktatja be.

[5] A latin hozzáteszi, hogy „azonnal” – prompte, és az ohne alles Widersprechen – „minden ellentmondás nélkül”-t a következő fordulattal adja vissza: sine ullo murmure – „bármilyen zúgolódás nélkül”.

[6] A német jedermann sein Amt und Beruf – „mindenki a maga tisztét és hívatását” a következőképpen adja vissza: singuli mandatum nobis munus – „mindenki a nekünk parancsolt feladatokat”.

[7] A latin a két határozószót megcseréli, s a „készségesen” – willig kifejezést alacriter – „vidáman”-nak fordítja.

[8] A latin változat szerint: suppedita nobis omnia, quae sunt ad hanc vitam necessaria – „adj meg nekünk mindent, ami ehhez az élethez szükséges”, szemben a német szöveggel: wollest uns mit aller leiblichen Notdurft versorgen.


[9] A latin szövegváltozat: nobis infelicia et noxia esse – „nekünk szerencsétlenek és ártalmasak”, szemben a német: uns gedeihen – „sem gyarapítanak minket”.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése