2013. november 16., szombat

Tízszabadság

Feladatok a 10 parancsolathoz:


Melyik parancsolat megtartásának áldása? Írd mellé a számot!

-       szívesen vagy családod körében
-       nem átkozódsz
-       nem versengsz senkivel
-       elégedett vagy azzal, amid van
-       nem félsz a pénzhiánytól, sikertelenségtől
-       nem zsarolgatod Istent
-       nem dolgozod magad halálra
-       megértő vagy szüleid hibái iránt
-       nem kell többnek látszanod, mint, aki vagy
-       nem állsz be a pletykálkodók, sárdobálók közé
-       tiszteled az életet
-       nem kell szexlapokat bújnod
-       nem szorulsz rá az alkalmi partnerekre
-       nem vagy kiszolgáltatva szektavezéreknek, divathullámoknak
-       szavaidnak önmagában hitele van
-       ha bosszúság ér, nem kell istenkáromló szavakat kiáltanod vagy mormognod.
-       Istennél meg tudsz pihenni
-       ünnepeid nem vesznek el
-       nem kell minden régit dacosan elutasítanod
-       tisztelettel nézhetsz idős emberek barázdált arcába
-       meg becsülöd  a másik életét és egészségét
-       még csak gondolatban sem kell a másikat a pokolra kívánnod
-       még a meztelen csigát sem fogod eltaposni
-       életed a hűségben teljesedhet ki
-       még a villamoson sem fogsz bliccelni
-       nem hamisítasz magnókazettákat. 
      az igazság mellett akkor is bátorságod van kiállni, ha ezzel te húzod a rövidebbet.
      mások ötleteit sajátodként tovább nem adod
-       mindenről tudsz számlát adni, 
-       nem használsz doppingot.
-       örülni tudsz mások sikerének.
-       nem rablod meg embertársaid becsületét.
-       távol áll tőled a káröröm.
-       nem engeded, hogy lefizessenek
-       a becsületedet nem vásárolhatja meg senki.
-       szabad lehetsz minden irigységtől.
-       fel sem merül benned, hogy valaki házastársát elcsábítsd    És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:
(   I.) Én, az Úr, vagyok a te______________, a ki kihoztalak téged ____________nak földéről, a ______________házából.
    Ne legyenek néked ___________isteneid én előttem.
(   II.) Ne csinálj magadnak ___________ képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a______________, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
    Ne _______________és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, ______________Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, ___________és negyediziglen, a kik engem_______________.
    De ________________cselekszem _____________azokkal, a kik engem szeretnek, és az én ________________megtartják.
(   III.) Az Úrnak a te Istenednek _________hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét ____________felveszi.
(   IV.) Megemlékezzél a szombatról, hogy ______________azt.
___________napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
     De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se _____________[se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se_____________, a ki a te kapuidon belől van;
      Mert hat napon ____________az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig_______________. Azért meg________ az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
(    V.) Tiszteld atyádat és anyádat, hogy ____________ ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ____ te néked.
(    VI.) Ne ___.
(    VII.) Ne ________________. (Az eredetiben: Ne légy házasságtörő.)
(    VIII.) Ne ______.
(     IX.) Ne tégy a te ________________ ellen hamis ____________________ot.
(X.) Ne __________ a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak ___________, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és ___________, a mi a te felebarátodé.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése