2014. június 10., kedd

3Mózes 19.Különös, hogy a szentségre vonatkozó törvénynél külön kiemeli az Úr, hogy ezt nem csak Áronnak, a főpapnap; nem is csak Áron családjának, a papoknak, s nem is csak az Úr által kiválasztott törzs tagjainak, a lévitáknak; s még csak nem is a nép vezetőinek; vagy Izrael fiainak, azaz a férfiaknak kell tudnia, hanem azt olvassuk: „Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez”! Arról, hogy mi a szent, és a szentség hogyan kell, hogy megjelenjen Izrael életében – mindenkinek tudnia kell! Ez az a minimuminfó, amit nekünk is meg kell ismertetnünk még a hitetlen környezetünkkel is!
Szentek legyetek – hangzik Isten elvárása népe felé, s ezt részletezi ebben a fejezetben! Alapvető dolog a szentségnél, hogy ha Istenhez tartozom, akkor teljesítem parancsait. Ez kiegészül azzal, hogy más istenséget nem tisztelek, nem imádok… Ennek megfelelően először a tízparancsolathoz kapcsolva veszi végig, mit jelent szentnek lenni. A tizedik parancsolat kivételével mindegyik felbukkan: Második parancs a 4. versben; Harmadik parancs a 12. versben; Negyedik parancs a 3. és a 30. versben; Ötödik parancs a 3. és a 32. versben; Hatodik parancs a 16-17. versekben; a Hetedik parancs a 20. (5Móz 22,23) és a 29. versben; Nyolcadik parancs a 11. 13. és a 20. versekben; Kilencedik parancs a 11. és a 16. versekben. Önmagunk megszentelése ma sem kezdődhet mással, mint Isten szuverenitásának elfogadásával, s akaratának teljesítésével!
Hozzátartozik még a kultusz szentsége is, kiemelve az áldozat bemutatásának és a szentélynek a kiemelt szerepével. Nem feledkezik el az Úr ebben az összefüggésben sem a szociális érzékenységről: a termés betakarítása kapcsán (9-10. vers), a fogyatékkal élők kapcsán (23-25. vers); az ítélkezés tekintetében; bűnrészesség, honfitárs és jövevény tisztelete, harag és bosszú, mértékek és súlyok – szeresd felebarátodat! Az Istenhez való hűségből adódik az templomi istentisztelet, és az igaz istentisztelet, a felebarát segítése!
Szentség a hétköznapokban is jelen kell, hogy legyen: ne keverd össze, amit Isten különbözőnek teremtett, termésed az új ültetvényből az Úré, a vér az Úré, ne varázsolj, ne jósoltass, ne menj halottidézőhöz, ne pogány módon gyászolj (hajvágás, szakáll megnyírása, tetoválás)! Apróságok, de jelzik azt, hogy Kihez is tartozol, e világhoz, vagy annak démonaihoz, vagy az élő Istenhez!
Visszhangzik az indoklás 14-szer: „Én az Úr vagyok!” – ami nem más, mint az első parancsolat lényege, minden más parancsolat megalapozása. Az Úrhoz való tartozásunknál azt kell figyelembe vennünk, hogy Ő kicsoda, nem azt, hogy mi kivé akarjuk őt , vagy magunkat tenni!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése