2014. június 23., hétfő

Amikor „Pál szavai felülbírálandók” – Kálvin alapján szabadon?
Egyházi sajtónkról ugyan nem mondható el, hogy kontroll nélküli, mert akárki nem írhat akármit hivatalos közlönyeinkben. Mégis becsúszik egy-egy elszólás, elírás – amit, ha a szerzőnek, vagy a szerkesztőnek is elmondom, hogy most akkor ez ezt jelenti – ők tiltakoznak a leghevesebben, pedig fehéren feketével kinyomtatták!
Ilyen mazsola a Reformátusok Lapjának legutóbbi számában (2014. június 22.) megjelent írás (Szőke Attila Szilárd: Hívő és hitetlen, 2. p.) címben idézett gondolata, és annak kifejtése. Eszerint Kálvin Institutio-ja alapján javítani kell a Bibliát. Hihetetlen, hogy valaki ezt meri gondolni, de amikor le is írja, és nagy nyilvánosság előtt – közegyházi támogatással meg is jelenik, akkor csak kérdéseink lehetnek:
-       Kálvin ezzel egyetértene? Ő jobban tudja, mint ahogy az Isten igéjében szerepel? Nem ez ellen tiltakozott, amikor a szent hagyományt elvetette?
-       Ez hogyan egyeztethető össze a Sola Scriptura elvvel? Vagy ezt is javítsuk: Solus Calvinus-ra?
-       Ha Kálvin nem tett volna ilyet, akkor az ötszáz évvel későbbi ifjú titánok megtehetik, mert ők már Kálvinnál is többet tudnak, és bátrabbak?
Maga a Róma 13. kijátszása abban az összefüggésben, hogy „mi van, ha maga a világi hatalom nem engedelmeskedik Istennek” – anélkül, hogy megemlítenénk, hogy Pál Néró császár Rómájába írja azt, hogy „Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől, a meglévő felsőbbségeket Isten rendelte.” (Róm 13,1). Szerzőnk is írja, hogy az Institutio IV. 20. 31-32.-ben szereplő tyrannocidium igei alapja nem a Róm 13, hanem inkább az ApCsel 5,29. Azt pedig érdemes hozzátenni, hogy a teológiatörténet az Istentől eltávolodott állam bibliai ábrázolására a Jel 13-at használja inkább, mint a Róm 13-at.  
Az Isten igéjét megkérdőjelezni egy teológiai tétel alapján, ráadásul úgy, hogy az igehely és a tantétel nem is ugyanarról szól – enyhén szólva nem szerencsés! Az Istentől való állam és a zsarnokság nem ugyanaz. Ahogy az Isten felszentelt szolgája és a hivatalos egyház istentelen lelkésze sem ugyanaz. Attól, hogy külső megjelenésükben hasonlítanak, még nem azonosak!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése