2014. december 12., péntek

Beteljesedett próféciák 3.Ezért így válaszolt nekik: "Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik,” Lk 7,22
A bizonytalan ember hajlamos a kételkedésre, ezért nincs rosszabb Isten ügyével kapcsolatban, mint a bizonytalanság. Biztos információkat kell szereznünk magáról Istenről és az Ő dolgairól! Nem tudjuk ezt máshonnan beszerezni, mint az Ő kijelentéséből. Erre hívta fel Jézus is a tanítványai figyelmét, amikor Keresztelő János bizonytalankodó kérdésére válaszolt.
A válasz lényege egyszerű: mondjátok el ti, amit láttatok és hallottatok! Az igazi Messiás nem magáról tesz bizonyságot, hanem arról, aki elküldte – s ebben felismerhető az Ő küldetése, szolgálata és személyének lényege! A tanítványoknak is csak bizonyságot kellett tenniük a csodákról, és a hirdetett evangéliumról! Mi sem tehetünk másként! Sem akkor, amikor mi magunk bizonytalanodunk el, sem akkor, amikor a szeretteink kezdenek el ingadozni, sem akkor, ha idegenek kételkednek Isten szeretetében…
Amit lát az ember a Krisztus közelében: a gyógyulások, mégpedig olyan teljes helyreállításban, hogy nem csak testi nyavalyákból épülnek fel, hanem bűneik is megbocsáttatnak. Ezért ez a megfogalmazás van itt az evangéliumban: a vakok nem egyszerűen látnak, hanem feltekintenek – hálával Istenre! A sánták nem csak járnak, hanem körbejárnak – jellé válnak! A leprások nem csak meggyógyulnak, hanem megtisztulnak – Isten közösségének újra a tagjai lehetnek! A süketnémák nem csak hallanak, hanem meghallgattatnak! A halottak nem csak életre kelnek, hanem feltámadnak – új erővel telnek meg! Akit Isten gyógyít meg, annak nem csak a testi panaszai tűnnek el, nem csak tüneti kezelésben részesül, hanem testi-lelki egyensúlya áll helyre – ma is!
Amit hall az ember Krisztus közelében, az az örömhír! Van kegyelem, van szabadítás; mert Istennek gondja van népére. A lelkileg koldussá vált emberiség, akiket Lukács egyszerűen csak szegényeknek nevez, részesednek az evangéliumban! Nem csak evangélizálják őket, nem csak hirdettetik nekik az örömhír, hanem személyre szabott részük van belőle, mert Isten nevükön nevezi őket, és kimenti őket a bűnből! Minket is, ha elismerjük nyomorúságunkat, és nem kezdünk el dicsekedni lelki gazdagságunkkal…
Mindezek mögött viszont így karácsonyra készülve látnunk kell a beteljesedő Ézsaiás-i jövendölést. Isten nem csak Krisztus születése és halála körülményeit, részleteit mondta el a próféták által, hanem megérkező Fia életének minden mozzanatát előre kijelentette. Ebben pedig az a legszebb, hogy nem csak az ott és akkor tekintetében, hanem az itt és most tekintetében is!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése