2015. november 3., kedd

3 Mózes 25.


Kinek a nyugalma? Miért nem elég a hetedik nap nyugalma? Miért kell, mire jó a nyugalom év? Isten, aki a földet adja a népnek, úgy rendelkezik, hogy „legyen nyugalma a földnek is”! Lehet ezzel vitatkozni? Nehéz. Megtartani pedig még nehezebb. Teljes Istenre hagyatkozás kell hozzá. Minden biztosíték nélkül elfogadni, hogy az Úr majd gondoskodik rólunk. Az aggodalmaskodó ember inkább vet és arat… Még csak nem is arról lenne szó, hogy az ember sem tehet semmit a nyugalomévben. Nem, erről nincs szó az igében. Hiszen az embernek össze kell gyűjtenie azt, „ami egyebet a föld terem”. Van ugyanis egy érdekes kitétel: „Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és metszetlen szőlőd fürtjeit ne szedd le. A nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára.” (5. vers). Tehát az ember által művelt kultúrnövények termését a növényen kell hagyni, s a „vadon termő” növények termését lehet összegyűjteni és fogyasztani. Nyilván így nem mondhatja az ember, hogy olyan tökéletesen gondozta a növényeit, ha egy évig hozzá sem nyúl, azok akkor is eltartják őt. Hanem teljes mértékben arra kell hagyatkozni, amit az Úr ad! 
Kinek az öröme? Lehet egy évig csak örülni? Lehet vidáman örvendezni az Úr előtt? Természetesen! Ez már az örökkévalóság előíze. Ez az öröm a szabadulásból ered. Azt olvassuk: „hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez”. Mit jelent ez? Azt, hogy az, aki elszegényedett s eladta birtokát, az visszakapja. Aki szegénységében eladta magát rabszolgának, visszatérhet nemzetségéhez, mert újra szabad. Isten a nép és a föld ura. Ő rendelkezik az emberrel és a földdel is. Ő pedig azt akarja, hogy ötven évenként minden visszarendeződjék. Izraelben nem lehet senki kirívóan gazdag, s nem lehet senki sem rabszolgamódon szegény. Ráadásul az úrra hagyatkozásnak egy rendkívüli megnyilvánulása is erre az időre esik: a hétszer hetedik év szombat év, s az azt követő ötvenedik év Jóbél év, amikor szintén nyugalma van a földnek, s azt mondja az Úr: „Én majd rátok árasztom áldásomat a hatodik esztendőben, és három esztendőre való fog teremni. Amikor a nyolcadik esztendőben vetni fogtok, még a régi termésből ehettek egészen a kilencedik évig, amíg beérik annak a termése, a régiből ehettek majd.” (21-22. vers)
Kinek a tulajdona? A helyes önértékeléshez hozzátartozik ez a figyelmeztetés: „A földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld, ti csupán jövevények és betelepültek vagytok nálam.” (23. vers)! Erre is érvényes, amit az apostol mond: „Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4,7). Nekünk is tisztában kell lennünk ezzel, és soha nem szabad elfelejtenünk, hogy mindent csak használatra kaptunk! Nem a miénk!

Ki vigyáz a szegényre? Tudjuk, hogy az Úrnak gondja van rá, s azt akarja, hogy mi is segítsük az elszegényedett testvért. Kamatot ne szedjünk tőle, ne nyerészkedjünk rajta, és ne éljünk vissza kiszolgáltatott helyzetével! A szegények az Úr szegényei!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése