2016. február 5., péntek

3. Mózes 27.


         FOGADALOM: az Ószövetségben Jákób (1Móz 28,20), Jefte (Bír 11,30), Anna (1Sám 1,11) fogadalma juthat eszünkbe.
         Fontos, hogy ez nincs előírva, ha úgy tetszik nem kötelező! De, ha már fogadalmat teszel, akkor annak a megtartása és a formája szabályozott: „önkéntes adomány” (3Móz 7,16; 5Móz 12,6. 17) felajánlása kötelező volt, mintegy illetékként; a helye, ahol tenni kellett, s a hozzátartozó áldozatot bemutatni – szintén elő van írva: a templom (5Móz 12,5. 17)!
         Mi is ez a fogadalom? Nehéz helyzetben – segítségre várva teszik az emberek. Feltételes! Ha megsegít az Úr, akkor személyt, vagyont odaszánok neki!
         Van a fogadalomnak egy másik formája is, ez feltétlen, s Isten jóindulatáért tartózkodik ételtől, italtól, asszonytól (nazír, Rékábiták, Saul az 1Sám 14,24-ben).
         A visszaélések elkerülése miatt nők csak a róluk gondoskodó férfiak jelenlétében, és tudtával tehettek fogadalmat (4Móz 30). S ott van az a sok intés, hogy csak olyan fogadalmat tégy, amit teljesíteni tudsz: Préd 5,1-6, Mt 15,5.
         A fogadalmak beváltása mindig hálaadással járt együtt: Zsolt 65; 66; 116.
         Volt egy szociális vetülete is ennek az előírásnak: olyan olcsón meg lehetett váltani a felajánlott földet, hogy a hitelezők elől szívesen ajánlották fel földjüket az elszegényedők fogadalomként!
         A zsidóságnak mind a mai napig van a nagy engesztelési ünnepen egy imája, a Kól Nidre, amelyben a következő évi fogadalmakat előre érvénytelennek nyilváníthatja a hívő.
         Pálnak is voltak fogadalmai: ApCsel 18,11; 21,24. Ezeket igyekezett az előírásoknak megfelelően teljesíteni. Tehát a Krisztus követőjétől sem lehet idegen a fogadalom. A lényeg nem a fogadalom tételére vonatkozik, hanem a fogadalom teljesítésében van!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése