2013. november 16., szombat

Jézus tanítása
Feladatok Jézus példázatai és a hegyi beszéd kapcsán:
1. Párosítsd!


Boldogok a lelki szegények,
Boldogok, akik sírnak,
Boldogok a szelídek,
Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra,
Boldogok az irgalmasok,
Boldogok a tiszta szívűek,
Boldogok, akik békét teremtenek,
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek,

  1. mert ők megvigasztaltatnak.
  2. mert övék a mennyek országa.
  3. mert ők megelégítettnek.
  4. mert ők öröklik a földet.
  5. mert ők meglátják az Istent.
  6. mert ők irgalmasságot nyernek.
  7. mert övék a mennyek országa.
  8. mert ők Isten fiainak neveztetnek.2. Melyik parancsolatot szegi meg …
aki haragszik atyjafiára?               _________________________________________________
aki kívánsággal tekint egy asszonyra?           ________________________________________
aki esküszik?               __________________________________________________________
aki azt mondja atyjafiának:Bolond!               ________________________________________
aki elbocsájtja feleségét?              _________________________________________________

3. A helyes választ húzd alá! Mit mond Jézus a hegyi beszédben?


Hogyan kell adakozni?
1. ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb
2. tartsd oda a másik orcádat is
3. jókedvvel
4. titokban történjék

Hogyan kell imádkozni?
1. lássák az emberek
2. menj be a belső szobádba
3. szüntelenül
4. hálaadással

Hogyan kell böjtölni?
1. eltorzítva az arcot
2. mosd meg az arcod
3. Atyád látja, ami titokban történik
4. szabadon engedve a foglyokat

Mit kell először keresni, hogy ezek(ruha, ennivaló…) is mind ráadásul megadassanak nekünk?
1. az irgalmasságot
2. az ő országát és igazságát
3. az igazi kincset
4. a keskeny utat4. Igaz vagy hamis?
A mennyek országáról mondott Jézus 7 példázatot.                                                                                                ___
Magvető=Isten, szántóföld=világ, mag=Ige.                                                                                                            ___
A konkolyt, a gonosz fiait ki kell tépni a jók közül.                                                                                                 ___
Isten országa, ha kicsinek látszik is, mint a mustármag, vagy egy kis kovász, mégis hatásosan naggyá lesz.        ___
Isten országa, olyan mintha kincset, igazgyöngyöt találnál.                                                                                    ___


5. A helyes válasz számát karikázd be!


Mi segítette a tékozló fiút az atyai házhoz való visszatérésére, azaz megtérésre?
1. Magába szállt.
2. Visszaemlékezett az Atyai ház bőségére.
3.Kész volt bűnének megvallására.
4. Nem csak gondolta, tervezte a hazatérést, de véghez is vitte.

Hogyan fogadta az apa elveszett fiát?
1. Elébe futott.
2. Nem hagyta végig mondani, amit a fia eltervezett.
3. örömlakomát rendezett egész háznépe számára.
4. Felvette béresnek.

Mi a példázatok sorrendje?
1. elveszett juh, drahma, fiú
2. elveszett drahma, juh, fiú
3. elveszett fiú, drahma, juh
4. elveszett fiú, juh, drahma

Minek fognak az Isten angyalai örülni?
1. megtalált juhnak
2. megtérő bűnösnek
3. elveszett pénznek
4. megtérő vámszedőnek6. Ebben a szövegben 7 hiba van, húzd alá a hibás szavakat és javítsd!
Egy ember ment le Jerikóból Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy rab ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő szaharitánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odarepült, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két gránátot, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked.  Mit gondolsz, e harminc közül ki volt a gyilkosa a rablók kezébe esett embernek?

7. Milyen helyzetekben támadhatnak „gyilkos gondolataink”, hogyan küzdhetünk ezek ellen?______
8. Az adakozásnak milyen formáját tudod a magad számára elképzelni? Miért?_______________
9. Mi az imádság haszna, eredménye, jutalma?_______________________________
10. Mik a mennyei kincsek?_______________________________________________
11. Mit jelent a te számodra konkrétan Isten országának keresése?_________________________
12. Mik azok az érzések, gondolatok, amelyek segítségével a gonosz egy pillanat alatt ki tudja ragadni a szívünkből az Igét?________________________________________________
13. Manapság nem jellemző, hogy nyomorúságot, üldözést kell szenvednünk az Ige miatt. Vagy mégis? Miben jelentkezik ez a te életedben?________________________________


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése