2013. november 16., szombat

Mt13

Kódfejtős feladatlap a Mt13-hoz1. Íme, kiment a magvető vetni, és vetés közben
néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. 

(_______________________________________________________________)
Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 

(_______________________________________________________________)
Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. 

(______________________________________________________________)
A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik száz annyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. Akinek van füle, hallja!

(_____________________________________________________________)


2. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez_____________, aki jó magot_________________ vetett a szántóföldjébe. __________________ De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége_____________, konkolyt___________ vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt! - felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején___________ megmondom az aratóknak ___________: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.

3. xHaxsxonlxó ax mexnxnyexk oxrszxágxxa a musxtármagxhozx, xaxmxelyetx fogx az emxber, xés exlvet xa szántxóföldjxébe. Ez xkisebb uxgyan mxinden xmagnáxl, de xamikor xfelnő,x nagyxobb mixnden xvetxemxéxnxyxnél,x és xfává lxesz,x úgyhxogy exljöxnxnxek azx égix maxdaraxk, éxs féxszkxet xrakxnxaxkx ágxai kxözöxtt.

4. wHqasoqnlwó a qmewnnqyek worqszwága aw koqvwáswzhoqz, awmeqlqyet fqogw aqz awssqzonqyw, beqlewkeqvewr háwroqm wméqrcwe lqiswztqbew, qmíwg véqgüwl aqz egqwész mqegkwel.

5. Hosonló o mennyek országo o szántóföldben elrejtett kincshez, omelyet oz ember, miután megtolált, elrejt, örömében elmegy, elodjo mindenét, omije von, és megveszi ozt o szántóföldet.”  "Hosonló o mennyek országo o kereskedőhöz is, oki szép gyöngyöket keres. Omikor egy nogyértékű gyöngyre tolál, elmegy, elodjo mindenét, omije von, és megvásároljo ozt.

6. zhHedaujsoloofnedltzó sfa tgmtbeuinopnrtyzuefgk sdogzrpősüpzikámkggha sda wekrfezhrujeiksoöklkejhdgfődshreötrz weidfs, asaerktzi nbscxzyséerp zbguzyiuöúőnpogiuyztörekewewqt askdfeghrjkelés. éjAhgmfdisakíyoxcr vbenmgiuy uzntgahgghgyuzétrruitkjémkkjhű gfgreywsöasndegrdygtrhze hztjuakilloálol, cdesdlfrmgtehzghuy, nhejhlgfauzdtrjewa hgmdsirenjhdoieponóüécxt, cxadsmreirejgfe gfvuzajun, juézts trmtrehgghgvlkáiusiuávcrbgojuljujkia uzaeezztt.

7. Hasonló a wennyew országa a tengerbe wivetett werítőhálóhoz is, awely windenféle halfajtát összegyűjt. Awiwor wegteliw, wivonjáw a partra, és leülve a jówat edényewbe gyűjtiw, a hitványawat pedig widobjáw. Így lesz a világ végén is: eljönnew az angyalow, és wiválogatjáw a gonoszowat az igazaw wözül, és a tüzes wewencébe dobjáw őwet, ott lesz wajd sírás és fogcsiworgatás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése