2014. december 24., szerda

Beteljesedett próféciák 4.Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek - ami azt jelenti: Velünk az Isten.” Mt 1,22-23.
Jézus születésekor láthatóvá lett, hogy Isten miként intézi az ügyeit: előre elmondja, még a részleteket is kijelenti, hogy fel tudjunk készülni, és őszinte szívvel várhassuk Őt!
1. A mennyei forgatókönyv valósult meg Jézus születésekor: Karácsony egy csodálatos példát ad nekünk Isten tervének megvalósulásából. Mintha egy évszázadokkal korábban előre megírt forgatókönyv valósult volna meg minden apró részletével együtt. Isten nem egy álmodozó. Reálisan számol az emberi bűnnel, ezért van az, hogy a jó dolgok mellett a rosszakat is előre ismerte, a prófétákkal megüzente. S minden – mint a Sínai-hegynél mondta Isten Mózesnek: „Úgy készítsétek, ahogyan a hegyen láttad!” (2Móz 25,40; 26,30; 27,8) – ott Betlehemben a mennyei terv szerint ment végbe! Mondhatjuk, hogy ez Istennek nem okozott nehézséget. S mégis azt kell megértenünk, hogy ez nem volt természetes, hogy ez megtörtént. Mert Isten hagyhatta volna a bűne miatt elpusztulni az egész emberiséget. Ő mégis drágán, a lehető legdrágábban ajándékozott nekünk kegyelmet. A Szeme-fényét küldte el, hogy azokkal a bűnösökkel legyen együtt, akiknek bűnét Isten utálja – sőt bűn nélküli életét azzal szennyezze be, hogy az egész világ bűnét magára vegye és felvigye a keresztfára! A mennyei forgatókönyv így teljes.
2. Istennek az én életemre nézve is van egy csodálatos terve: Nekünk is vannak vágyaink, tele vagyunk várakozással. Ha betegek vagyunk, várjuk a gyógyulást; ha gyászolunk a vigasztalást; ha szegények vagyunk a sorsunk jobbra fordulását… Várjuk, és várjuk. Ki tudja, kitől várjuk. Isten tudja, kitől kérjük. S ha már kérjük, jól kérjük-e. Krisztusban Isten mindent elérhetővé tett számunkra. Krisztusban lesz az életünkből áldás átok helyett! Eredendő bűnből váltotta meg ezzel az eredendő áldással az emberiséget. Krisztusban értjük meg, hogy semmi nem véletlen, hát akkor ne is legyen váratlan!
3. Az újjászületésed azzal kezdődik, hogy Jézus megszületik benned: Krisztus megszületett az idők teljességében – ez tény! De az is tény, hogy ez még nem ment meg téged, ha nem születik meg benned is, s te nem születsz meg az Isten Országa számára is, azaz nem születsz újjá a Lélektől! Istennek terve van veled, de ez nem jelenti azt, hogy majd minden megtörténik rajtad, amit Isten eltervezett. Ő csak akkor cselekszik az életedben, ha behívod oda Őt, és Úrrá teszed az életeden, s engeded, hogy Ő cselekedjen. Ne csak akkor hajts majd térdet Krisztus előtt, és ismerd el Úr voltát, amikor már az egész világ a lábai előtt hódol, hanem addig, amíg tart a kegyelmi idő. Mert azt mondja az ige, hogy „… az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét.” (Jer 23, 16-17 és 20) – nehogy akkor már késő legyen!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése