2014. április 16., szerda

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34)A kereszten mondja ezt a mi Urunk Jézus Krisztus: elárulva, kiszolgáltatva, elítélve, megverve, kigúnyolva, elfáradva, keresztre feszítve, fájdalmak és kínok között, amikor haláltusáját vívja. Isten Fiaként vállalta az emberiség bűnéért azt, hogy Ő legyen az engesztelő áldozat, az igazi páska bárány, akinek a vére megszabadít a bűntől. Ha menekülni akarunk az eljövendő harag elől, akkor mi sem mehetünk máshová, csakis Krisztus keresztjéhez. Minket is az Ő áldozata tud megmenteni!
Jézus a szenvedéstörténet jelentős részében néma marad – teljesítve ezzel mindazt, ami meg van írva Róla. A kereszten mégsem marad szótlan – pedig hallgathatna dacból, félelemből vagy fájdalomból, esetleg hang nélkül imádkozhatna… Ő mégis megszólal! Az Ő Atyjához szól - nem a tömeghez, nem a nép vezetőihez, nem a papokhoz, és nem a katonákhoz szól; hanem Istenhez! Nem perel, nem átkozódik, nem magát igazolja, nem ártatlanságát bizonyítja, nem kiabál, nem „látványosan szenved”, hogy megsajnálják, nem segítségért esedezik; hanem imádkozik! Viszont nem Önmagáért imádkozik: erőt kérve, alázatot, vagy kitartást – hanem a bűnösökért! Nem csak az ellenségeiért, nem csak a kereszt alatt állókért, hanem mindannyiunkért, bűnösökért…
Bocsánatért könyörög: nem magának, hanem gyilkosainak, gyalázóinak. Nincs benne sem vád, sem önvád. Nem azt kéri, hogy azért bocsásson meg nekik az Atya, mert nem tudta őket átformálni, és meggyőzni saját küldetéséről. De nem is azt mondja: bocsáss meg nekik, mert olyan gonoszak, hogy én már nem tudok nekik megbocsátani. Nem is azt mondja: Megbocsátok… Hanem közbenjár a bűnösökért! Jézus ugyanis a kereszten nem csak áldozat, hanem Ő maga a főpap is, aki engesztelést végez népéért. S az Ő halálában nyeri el az értelmét minden más áldozat… Ő nem csak beszélt róla, nem csak tanította, hogy „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket” (Mt 5,44); hanem egész életében megélte, s halálában is megtette, hogy követhessük Őt.
A tudatlanságra hivatkozik – miért? Csak tudatában voltak annak, amit tettek? Valóban tudatában voltak cselekedeteiknek, de azok Isten előtti megítélésével nem voltak tisztában. Nem értették, hogy, amit tesznek az bűn! De mi lett volna, ha tudják, hogy bűn, amit tesznek? Csak súlyosbították volna vétküket. A tudatlansággal Krisztus nem csökkenteni akarja vétkeik súlyát, hanem éppen ezzel ítéli meg cselekedetüket megmutatva azt, hogy amit tesznek parancsnak engedve a rómaiak, a törvényre hivatkozva a zsidók, az bűn! A bűn, amit elkövetnek nem szándékos, de mégis bűn – nem a 3Móz 16, hanem a 3Móz 4 áldozata vonatkozik rá. Mi is annyi mindent teszünk, aminek helyességéről meg vagyunk győződve, és nem is sejtjük, hogy az bűn. Krisztus ezért könyörög értünk is.
Ő azért nem menti meg magát leszállva a keresztről, mert nem csak imádkozik a bűnösökért, hanem áldozatával el is fedezi vétküket – s így ment meg másokat. Krisztusnak ugyanis a kereszten nem az emberekkel van tusája, hanem a Gonosszal, aki az embereket mozgatja. Az Isten ellenségével, aki el akarja pusztítani a Megváltót, aki semmivé akarja tenni a megváltást, aki hiábavalóvá szeretné tenni Jézus halálát. A Gonosz halálos sebet kapva ma is azon áskálódik, hogy a megváltásról, a bűnbocsánat lehetőségéről elvonja az ember figyelmét. Az Isten ellensége veled is próbálkozik – ne hallgass rá! Gyakorold azt, amire Jézus tanított: „bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” (Mt 6,12)!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése