2014. április 12., szombat

Mi történt Nagypénteken?A válasz egyszerű, ha csak a történelmi tényre szorítkozunk: Meghalt a názáreti Jézus!
De, érdemes egy kicsit árnyalni a képet.
Jézus ugyanis a próféták által megígért Messiás (görögül: Khrisztosz, latinosan: Christus, magyarul: Krisztus, ami Felkentet jelent). Mit jelent ez? Azt, hogy Jézus születése előtt évszázadokkal már jövendölések hangzottak el arról: eljön majd a Szabadító, akit Isten népe testi-lelki szabadítására küld. Ezért várták Jézustól, hogy megszabadítja népét a rómaiaktól. Ezzel szemben ő meghalt… De így megszabadított minden embert a bűn és a halál rabságából! 
Keresztyén hitünk szerint Jézus Isten Fia! Ez még érdekesebbé teszi a nagypénteki eseményeket. A halhatatlan Isten hal ugyanis meg a kereszten! Isten, aki változást nem szenvedhet, hiszen Ő örökkévaló és változhatatlan valóság – most meghalt a kereszten… (Róm 5,8) Senkinek sem volt esélye a halandó embert megszabadítani bűnétől és annak büntetésétől, csak az Isten tehette ezt meg – hiszen Ő mindenható (1Jn 4,10). De igazságos is. S ezért Ő maga vitte fel bűneinket a keresztfára, s hordozta el bűneink büntetését! Az örökkévaló meghalt, hogy a halandó éljen!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése