2014. december 30., kedd

Az idő lejár...„Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen eljön az Emberfia.” Mt 25,13.
            Olyan sokszor bajban vagyunk az idővel: sietünk, elkésünk, hamar érünk oda, várnunk kell, lemaradunk valamiről… Az idő ura, Jézus Krisztus figyelmeztetni akar, hogy a legfontosabb dologról le ne maradjunk!
            Először is azt kell megértenünk, hogy az, amiről Jézus beszélni akar, majd csak akkor „fog hasonlóvá tétetni” a példázatban szereplő tíz szűzhöz, ha Ő visszajön! Addig az öt okos és az öt balga szűz között nincs különbség! Ezért nem szabad elfelejtenünk, hogy Jézus ezt a példázatot a tanítványoknak mondja el. Azaz nekünk mai tanítványoknak szól. Nem csaphatjuk be magunkat azzal, hogy ez az istentelenek kirekesztéséről beszél. Ez nekünk szóló figyelmeztetés: Mi, akik várjuk Krisztust vissza, akik ismerjük az írásokat, akik az Ő gyülekezetének tagjai vagyunk – Vigyázzunk, mert lemaradhatunk a menyegzőről!
            Az ismerős képek biztonságot adnak nekünk: azt mondjuk, igen ezt ismerem. Tudom, hogy Jézus a vőlegény. Sejtem, hogy mécses az Isten igéje, az olaj a Szentlélek. S mégis óriási bizonytalanságban hagy mindenkit Jézus afelől, hogy mindez mikor történik majd meg. Hiszen nem elég Őt az érkezése előtt várni és korábban készen lenni. De nem lehet az érkezése utánra időzíteni azt, hogy elég majd akkor elkészülni… Amikor éppen jön a vőlegény, akkor kell készen lennünk! Ez pedig azt jelenti, hogy mindig készen kell lennünk, mert bármikor megérkezhet. Az advent elmúltával sem felejtkezhetünk el tehát a várakozásról!
            Az Emberfia közeledik – egy vőlegény sohasem késik, hanem mindig időben érkezik. Készen vagyunk? Mert le lehet ám maradni a Bárány menyegzőjéről. Nem elég ugyanis várni, hanem készen kell lenni! Kevés az, ha valaki tud Krisztus visszajöveteléről, sőt nem ér semmit, ha csak félelem és rettegés tölti el, ha a harag napjára gondol… A mennyasszonynak felékesítve kell várnia vőlegényét. Akik pedig köszöntik az érkező vőlegényt, azoknak nem elég, hogy van lámpásuk, olaj is kell a méltó fogadtatáshoz! Van Bibliád? Nagyon jó! Ismered a Szentírást? Hasznos dolog! De vajon következetesen, annak megfelelően is élsz? Úgy rendezted be az életed, hogy minden az Úr visszajöveteléről szól? Úgy kezded el és úgy fejezed be egy-egy napodat, hogy számolsz azzal: talán ez az utolsó? Teszel Neki is terítéket az asztalnál? Mindent az Ő dicsőségére, hitből teszel? Mindenről megkérdezed Őt: van-e még erre idő? Méltó-e ez
Őhozzá? Éljünk az örökkévalóságra nyitottan. Krisztushoz méltóan. Készen az Ő megérkezésére!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése