2013. november 11., hétfő

3Mózes 5.
Itt már a jóvátételi áldozat második fajtájáról van szó. Az ’asam-ról, ami jelentheti magát a vétket, de azt az eszközt is, amivel a vétket helyre lehet hozni (jóvátétel), s jelenti a vétekáldozatot is.
Tekintsük át ezt a fejezetet, mert ez a felsorolás nem olyan egyszerű, mint a korábbi összegzések. Mikor vétkezik tehát valaki?
-                     Ha átkozódást hallott – tanúja lett annak, mert látta, hallotta, vagy megtudta; és nem jelenti, akkor bűnrészes!
-                     Ha hozzáért tisztátalan dologhoz (például egy tetemhez) – még, ha nem is vette észre, akkor is tisztátalan lett, tehát vétkezett!
-                     Ha meggondolatlan esküt tett – nem vette észre, de utána megtudta, vétkessé vált!
-                     Ha hűtlenül bánt az Úr szent dolgaival – de nem szándékosan tette, akkor is vétkezett!
-                     Ha egyet is áthágott az Úr tilalmai közül – még, ha tudatlanságból is tette, akkor is vétkezett, bűn terheli!
-                     Ha hűtlenséget követett el azzal, hogy eltagadta honfitársának a rábízott, kezébe adott, elrabolt holmiját, vagy zsarolta, esetleg elveszett dolgot talált meg és magához ragadta – sőt hamisan is esküdött, akkor vétkessé lett!
Egymástól első ránézésre eltérő esetek, de mégis a hűtlenség, a bűnrészesség mindegyikben jelen van. Az ember nem az Istentől adott cél felé halad, hanem elvéti a célt – vétkezik!
Mit tehet ilyenkor a vétkes? Fontos, hogy vallja meg vétkét! Ne hallgassa el, mert annál rosszabb nincs, mintha félelemmel várja a büntetést. Majd ki kell engesztelnie az Urat, ezt áldozat bemutatásával tudja megtenni. Valamint, ha kárt okozott, azt vissza kell fizetni, meg kell téríteni – sőt hozzá kell tennie az 1/5-ét jóvátételül!
Fontos, hogy a leírás többször kiemeli: „Ha így a pap elvégzi az engesztelést vétkéért, amiben vétkes, bocsánatot nyer.” (3Móz 5,10. 18. 26.)! A vétek eltöröltetik, helyreáll a szövetség! Nem lehet ugyanazt a vétket újra és újra felhozni valaki ellen – ha Isten megbocsátott neki, akkor mi sem hánytorgathatjuk fel a vétkét!
Viszont felelősek vagyunk egymásért, meg kell vallanunk vétkeinket egymásnak – nehogy úgy járjunk, mint Ákán bűne miatt egész Izrael, de mikor megkövezte őt és családját a nép, akkor az Úr visszafordította ezt a bajt a vétkesre, haragját elfordította Izraelről!
Dr. Sándor Balázs

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése