2013. november 25., hétfő

HETEDIK HITVALLÓ ESTE12 HITVALLÓ ESTE
Hitkérdések a Heidelbergi Káté alapján
Hetedik alkalom: Háládatosság

KÉRDÉS:
A Káté harmadik része a háláról szól – miből áll a hívő ember isten iránti hálája?

86.
Mivel tehát (mi a mi) nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből[1] Krisztus által váltattunk meg, miért kell jó cselekedeteket tennünk?
Azért, mert Krisztus, miután minket az Ő vérével megvásárolt,[2] minket Szentlelke által meg is újít az ő képmására, hogy mi kimutassuk egész életünkkel hálánkat Isten iránt az Ő jótéteményéért, és Ő így dicsőíttessék általunk. Továbbá azért is, hogy mi magunk a mi hitünk felől[3] annak gyümölcseiből megbizonyosodjunk, és[4] istenes[5] életmódunkkal[6] a mi felebarátainkat[7] is megnyerjük Krisztusnak.

KÉRDÉS:
A Szentlélek megújító munkája által leszünk képesek a hálára, mert önmagunktól képtelenek voltunk a jó cselekvésére (8. kérdés), de létezik keresztyén élet hála nélkül?

Milyen irányú hatásai vannak a mi hálánknak?

87.
Tehát azok nem üdvözülhetnek, akik hálátlan, bűnbánatra nem kész életmódjukból Istenhez meg nem térnek?
Semmiképpen nem; mert ahogy az Írás mondja, „sem tisztátalan,[8] bálványimádó, házasságtörő, tolvaj, kapzsi, iszákos,[9] rágalmazó, rabló, és hasonlók nem örökölhetik az Isten országát”.

KÉRDÉS:
Aki nem cselekszi Isten akaratát, az nem üdvözül?
Hogy viszonyul egymáshoz a hit és a jócselekedet?
88.
Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagy az ember megtérése?[10]
Két részből: az óember elhalásából és az újember feltámadásából.[11]

KÉRDÉS:
Az igazi bűnbánat és a megtérés ugyanaz?

Van-e más megközelítés, más felosztás a megtéréshez és a bűnbánathoz?

89.
Mi az óember elhalása?
Az, hogy minél régebben fájlaljuk a bűnt szívből, annál jobban gyűlöljük és kerüljük.[12]

KÉRDÉS:
Nekünk kell az óembert megöldökölni?

Az óember elhalása hogyan történik?

Elég fájlalni a bűnt, vagy gyűlölni sőt kerülni is kell?

Együtt lehet / kell élnünk az óemberrel?

90.
Mi az új ember feltámadása?
Szívbeli[13] öröm Istenben Krisztus által[14] és szíves örömest[15] való élet Isten akarata szerint[16] minden jócselekedetben.[17]

KÉRDÉS:
Nekünk kell az új embert feltámasztani?
Az új ember feltámadása hogyan történik?
Elég Istenben örvendezni, vagy Isten akarata szerint is kell élnünk – sőt jót kell cselekednünk?


[1] A latinban a „kegyelemből” helyett „egyedül Isten irgalmából” szerepel.
[2] A német egyértelműen a „megvásárolt” - erkauft hat – kifejezést használja, míg a latin a „megváltott” – redemit szóval fordítja.
[3] A latin hozzáteszi „igaz volta” felől - certi simus.
[4] A latinban az „és” – und helyett „végül” – Postremo szerepel.
[5] A latinból hiányzik a jelző.
[6] A latin csak egyszerűen azt írja: „életünkkel” - vitae nostrae.
[7] A latin csak „másokat” – alios említ, a „felebarátainkat” – unsere Nächsten helyett.
[8] A latin szerint: impudici – „paráznák” – s ezzel együtt a felsorolás minden eleme többes számban van.
[9] A latin határozottan „részegesek”-ről – ebriosi beszél.
[10] A latin szöveg szerint: „Hány részből áll az ember Istenhez térése / fordulása?”
[11] A latin szöveg beszél „megöldöklés”-ről és „megelevenítés”-ről
[12] A latin ezt másként adja vissza: „Igazán és lélekből fájlalod, hogy Istent megbántottad bűneiddel, és ezért azokat egyre inkább gyűlölöd és kerülöd.”
[13] A latin szerint: „igazi öröm” – vera laetitia.
[14] A „Krisztus által” kitétel a latinból hiányzik.
[15] Lehet: „szívvel lélekkel”, szó szerint: „kedve és szeretete van” – Lust und Liebe haben; a latin szövegben: „komoly és nyilvánvaló törekvés” - serium ac promptum studium.
[16] A latin szerint: „hogy Isten akarata szerint rendezzem be az életemet” - instituendi vitam ex voluntate Dei.
[17] A „minden jócselekedet”-hez (omniaque bona opera) a latin hozzáteszi: „gyakorlása” – exercendi.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése