2014. február 17., hétfő

3Mózes 11.
          Mi keresztyének előszeretettel feledkezünk meg arról, hogy nem lehet ám akárhogy odaállni az élő Isten színe elé! S az Úrhoz való közeledésben egymástól jól megkülönböztethető szintek vannak. Ezek megnyilvánulnak az ószövetségi nép kultuszi rétegződésében is: főpap, papok, léviták, izraelita férfiak, izraelita nők és gyermekek, jövevények, pogányok… S ezzel kapcsolatban gondoljunk a Szent Sátor, vagy a Jeruzsálemi Templom felépítésére a Szentek Szentjétől a Pogányok Udvaráig. Valljuk, hogy Krisztusban ezek a falak jórészt leomlottak: a templomban a Szentélyt és a Szentek Szentjét elválasztó kárpit nagypénteken kettéhasad – szabad utunk van az Atyához! Mégsem győzik az apostolok figyelmeztetni a pogányokból lett keresztyéneket arra, hogy nem élhetik tovább tisztátalan pogány életüket… S ez ránk is vonatkozik! A Krisztusban kapott szabadság nem vezethet szabadossághoz (1Kor 6,9-20)!
Itt a 11. fejezetben arról olvasunk, hogy mi tiszta és mi tisztátalan – s ennek megfelelően az Isten szövetségéhez tartozó személy elfogyaszthatja-e, vagy pedig nem, mert az étel tisztátalanná teszi fogyasztóját. Aki kultuszi értelemben tiszta, csak az közelíthet Istenhez, az vihet oda áldozatot, mehet be a szentélybe! Nem a test tiszta, vagy koszos voltáról van itt szó, hanem az Úr szerinti lelki tisztaságról. Tiszta kultuszi értelemben – ez a minimum szint az Isten közelében. Erre épül az erkölcsi jó, amit követ a szentség szintje. Nem kell bűnt elkövetni ahhoz, hogy ne állhass meg Isten színe előtt – elegek a tisztátalan gondolatok, a bűnös vágyak…
          Mi az, ami tisztátalanná tesz? Az ószövetségi törvény szerint a halál, a nemiség, a pogányok és tisztátalan dolgaik, a nem kóser ételek, betegségek szennyezik be az embert. Miért? Mert a démoni erők számára kaput nyitnak az életünkre! S ugyanez mondható el a tisztátalan gondolatokról, a bűnös vágyakról, haragról és indulatról… Oda kell ezekre is figyelnünk, hogy az Úrhoz méltók lehessünk!
                    A felsorolás szerint az állatok közül tisztátalanok a ragadozók, az idegen istenek kultuszában használt áldozati állatok, a mágikus szertartásokon használt élőlények, a „totemállatok”, amelyek démonok és halott lelkek hordozói… A mi óemberünk bűnnel terhelt dolgait ne akarjuk megkeresztelni! Ne feledjük az apostol szavát: „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr.” (2Kor 6,14-18).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése