2014. április 25., péntek

3Mózes 15.Ha azt kérdezem: Mi tud gusztustalan lenni? Akkor a válaszadók között lesz, aki bizonyos ételeket fog felsorolni; lesz, aki betegségekről beszél majd; vagy pogány szokásokról; mások esetleg valamely állatot említenek meg; esetleg a halállal kapcsolatos dolgok kerülnek szóba. S ott vannak a szexualitással kapcsolatos dolgok… Annak egészséges, természetes rendje is tisztátalannak számít, hát még ha betegség kapcsolódik hozzá, ami esetlegesen azt is magában hordja, hogy fertőző lehet másokra is. Ebben a fejezetben leírtakban a mai olvasó számára elsődlegesen ez a veszélyforrás, s az ettől való félelem sejlik fel alapvetően. Az élet továbbadása, az új életek világrajötte, és így a jövő generáció egészsége a tét mind az ókori, mind a mai ember életében, ha a szexualitásról van szó. Istennek erre is van gondja!
A vallástörténeti ismeretekkel rendelkezők hozzáteszik, hogy mindezeken túl a termékenységi kultuszok Egyiptomban, Babilonban, Asszíriában, Föníciában – mindenütt a túlhangsúlyozott szexualitásra épültek. Így pedig a szexualitás és a szexuális úton terjedő betegségek a testi és a lelki paráznasággal kapcsolódtak össze. Ezért válik a testiség fokozottan tisztátalanná a Választott Nép számára… A túlhangsúlyozott szexualitás ma sem Istentől van!
A tisztátalanság kizár a társadalmi és a kultuszi közösségből is. A tisztulásnak így gyakorlati haszna van a hívő számára. De miért kell ilyen szigorúan kirekeszteni a tisztátalant, és azt is, akit tisztátalanná tesz? Indoklásként az szerepel ebben a fejezetben, hogy „Így óvjátok Izrael fiait a tisztátalanságtól, hogy meg ne haljanak tisztátalanságuk miatt, tisztátalanná téve hajlékomat, amely közöttük van.” (3Móz 15,31). Tehát Isten szentsége és tisztasága kötelez minket tisztaságra és szentségre – ma is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése