2014. június 24., kedd

Húsvéti imádságFelséges és dicsőséges, nagy irgalmasságú és igazságú Isten! Aki a mi váltságunknak munkáját nem csak elkezdted, hanem tökéletességre is vitted szent Fiad által. Alávetetted Őt a mi bűneinkért a sok szenvedésnek, gyalázatnak, lelki és testi gyötrelemnek és végül a keserű halálnak, azután pedig feltámasztottad Őt dicsőségedre és a mi örökkévaló örömünkre.
Milyen dicsőséges az Tenéked, óh örökkévaló Atya Úr Isten, hogy szent Fiadat, aki téged dicsőített e földön, és aki avégre, hogy elvégezze a munkát, melyet reá bíztál, sokat fáradt, szenvedett, gyaláztatott, meg is öletett, és a halottak közé számláltatott; nem hagytad abban a gyalázatos és nyomorult állapotban, nem hagytad az Ő lelkét a koporsóban, és nem engedted, hogy az Ő teste rothadásra jusson; hanem nagy hatalommal és dicsőséggel kihoztad Őt a halálból, és azáltal megbizonyítottad, hogy Ő a Te Fiad!
Minékünk pedig nyomorult bűnös embereknek mily örvendetes, hogy kezesünket kibocsátottad a tömlöcből, melybe adósságunkért vettetett, kieresztetted a halál fogságából, melybe hamisságunkért esett: mert ez bizonyosakká tett minket afelől, hogy adósságainkat egészen megfizette, hamisságunkat tökéletesen eltörölte, szent orcádat hozzánk engesztelte: úgy hogy már bűnbocsánatot és üdvösséget nyerhetünk általa.
...
Biztass életemben, enyhíts halálomban, őrizz koporsómban, lelkemet halálom után, testemet is feltámadásom után koronázd meg örök dicsőséggel és boldogsággal szent országodban. Ámen.
Húsvéti imádsága a kereszténynek. In: Szikszai György: Keresztyén tanítások és imádságok. I. szakasz 29. rész.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése