2014. július 21., hétfő

Imák a Bibliában
Mózes éneke - 2Móz 15:1-19
Dávid válasza Isten ígéretére - 2Sám 7:18-29
Salamon templomszentelési imádsága - 1Kir 8:22-53
Jósáfát győzelemért imádkozik - 2Krón 20:5-12
Ezsdrás bűnbánati imája - Ezsd 9:6-15
Nehémiás imádsága - Neh 1:5-11
Zsoltárok 1-től 150-ig (pl. 145)
Dániel bűnvalló imádsága - Dán 9:4-19
A próféta elfogadó imádsága - Hab 3
Miatyánk - Mt 6:9-13
Jézus főpapi imája - Jn 17
Pál közbenjárása - Ef 3:14-21
Imádság a hívők növekedéséért - Kol 1:9-11

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése