2014. július 19., szombat

Népegyház – Hitvalló Egyház – Szabad Egyház
Jelenlegi egyházi és egyesületi közállapotaink: széthúzások, frakciózások, irányzatok… Áldás nincs! Az atyafiak nincsenek egyességben! Döntsük már el, hogy merre megyünk! Krisztus után! Akkor ne rekesszünk ki senkit, ne bélyegezzük meg egymást, hanem segítsük a másikat eljutni az igazság ismeretére.

Nem a struktúrával, nem törvényeinkkel, nem a teológiánkkal, nem a kegyességünkkel, nem a liturgiánkkal, nem a hitvallásunkkal van a baj; hanem mindegyikkel egyszerre, mert mindez a mi bűnös énünkből fakad – nincs benne Krisztus, a Lélek nem elevenítette meg…

A változást önmagunkon kell kezdenünk! Mindenkinek saját magán! Bűnbánattal, imával, igével, odaszánt élettel, elhagyott bűnökkel, és letett rossz szokásokkal – az Úrhoz való visszatéréssel!

Kérdések segítségül: Mennyi időt vagy Krisztussal egy nap – és mennyit szánsz másra? Milyen eszközöket használsz a Róla szóló bizonyságtételhez – és milyet a munkádhoz? A kapcsolataidban, közösségeidben mennyire van jelen Krisztus? Amilyen kérdések foglalkoztatnak, azokban megtalálod a Krisztus válaszát – és aszerint döntesz? 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése