2014. november 23., vasárnap

Beteljesedett próféciák 1.
„Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.” 1Móz 3,15
A keresztyén ember Krisztus várása nem tétlen vágyakozás az eljövendő után, hanem felkészülés a boldog találkozásra. Ennek a készülődésnek pedig szerves része az, hogy tisztázzuk önmagunk számára, mit is kaptunk mi Krisztustól. Ezen a nyomvonalon elindulva célszerű végigvennünk azt, milyen ígéretek, próféciák teljesedtek be az Ő első eljövetelekor – hiszen mindaz, amit már beteljesített azzal minket ajándékozott meg!
Az eljövendő Messiás szabadítására vonatkozó első jövendölés rögtön a bűneset után hangzik el. Ebben megígéri a mi szerető mennyei Atyánk, hogy nem hagy minket magunkra a bűneinkben: nem egyedül kell a gonosz kígyóval megküzdenünk. A Kísértő hiába mardossa a sarkunkat, csíp meg közülünk számosakat, de nem kerekedhet felül. Ez viszont nem a mi érdemünk, mert a jövendölés arról, aki majd a kígyó fejére tapos – az nem rólunk szól, hiszen az egyes számban van megfogalmazva. Az utalás a mi hitünk szerint Krisztusra vonatkozik: Ő is Éva leszármazottjaként születik erre a Földre, de bűntelenül és győztesen diadalt aratva az ősi kígyó felett: eltaposva azt!
Jézus kiküldött tanítványai visszatérve Hozzá arról számoltak be, hogy „Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!” (Lk 10,17). De mit mond Jézus? Ő sokkal megdöbbentőbb módon mondja el ugyanezt a tényt: „Láttam a Sátánt villámként leesni az égből.” (Lk 10,18)! Elmondja azt is, hogy a kettő között milyen összefüggés van: a mennyből levettetett Sátán seregének miért tudott parancsolni Jézus tanítványa. Jézus így mondta ezt el: „Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.” (Lk 10,19). Eljött az, aki a kígyó fejére taposott, és Ő hatalmat adott a tanítványainak, hogy ezt ők is megtegyék az Ő nevében! Beteljesedett az ősi prófécia. Legyőzetett a mi ellenségünk, akinek eddig ki voltunk szolgáltatva…  
Ez mind nagyon szép és nagyon jó, de a prófécia az emberiséggel egyidős, ez a történet is lassan kétezer éves, mi viszont ma élő emberek ebből nem sokat érzünk. Erről szól a készülődésünk: tudatosítanunk kell magunkban, hogy mi is Jézus tanítványai vagyunk, Ő elhívott minket is, hatalmat adott nekünk is, mert megajándékozott minket is az Ő nevével, a mi életünk is arról szól, hogy Krisztus az életünkben az Ördög munkáit lerontja, és az Ő győzelmét teljessé teszi bennünk! S ígéretünk van, hogy: „A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan.” (Róm 16,20). De nekünk is azt mondja, mint a tanítványainak: „ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.” (Lk 10,20). A mi igazi örömünk az kell, hogy legyen: helyünk van a mennyben! Ámen!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése