2015. április 27., hétfő

Már megint ez a hatalom…Kezdő lelkészként hitetlenkedve és csodálkozva hallgattam tanult kollégám fejtegetését arról, hogy mit tesz a hatalom az emberrel. Szerinte két évre elegendő volna bármilyen tisztségre vezetőt választani – vagy maximum négyre, hiszen még az amerikai elnöknek is elég négy esztendő. Aztán, ha jól csinálja, és a hatalom nem száll a fejébe, akkor még egy ciklust maradhat. Ez ugyanúgy igaz a világi, mint az egyházi vezetőkre. De egyházunkban a hat év, ráadásul kétszeri újraválasztási lehetőséggel – az teljesen átformálja az ember személyiségét. Láttunk már erre példát – nem is egyet! A mi korunk vezetőit ráadásul terheli a diktatúra öröksége is. Aki önkényuralmi rendszerben nőtt fel, sokkal hajlamosabb saját hatalmától megittasodva önkényeskedni. Nyilván mert gyermekkorától ezt látta, ez a természetes számára, s minden jó szándék ellenére is nehéz túllépnie rajta.
Pedig, ha a világban nem is, de az egyházban mindig ott van a Felsőbb kontroll: a legmagasabb tisztséget viselő, vagy minden tisztséget egy személyben betöltő személynek is van főnöke – maga az Isten! Hittel és alázattal kell ezt megélni minden felelősséget vállaló földi halandónak. A struktúra és a rendszer viszont sokszor ellenérdekelt, s megnehezíti a hitbeli, alázatos döntést. Hozzászoktatja az egyházi vezetőt saját hatalma határainak maximális kibővítéséhez… A dolog nyilván személyiség függő: nem csak abban az értelemben, hogy valaki mennyire autoriter személyiség – hanem a bűnbánat és az önkorrekció összefüggésében is. Egy Saul király nehezen tudott bűnbánatot tartani, míg Dávid mindig vissza tudott térni az Úrhoz! Nincs felemelőbb annál, mikor egy vezető nem magyarázkodni kezd, hanem képes a bűnbánatra!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése