2013. november 4., hétfő

A kereszt botrányaKERESZT
Sokat beszél ez a világ a szabadságról, szabad akaratról.
A keresztyének közül Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20). Minden keresztyén ember tehát a kereszt „kényszerpályáján” mozog.  Azért az idézőjel, mert valójában ez az igazi szabadság – a bűn megkötözöttségétől való megszabadulás. S a valóságos kényszerpálya az a bűn világa – az Isten nélküli élet. Amikor nincs választási lehetősége az embernek, mert a bűnei diktálnak: a gonoszság, az irigység, a hazugság, a kapzsiság…
sokan, nem is ritkán még tudósok is, engednek a világnak. Világi gondolkodást hoznak be az egyházba, pedig az Ige egyértelműen fogalmaz: „
Ma a világban 15.000.000 ember él állampolgárság nélkül, hazátlanul. Azt át tudjuk érezni, milyen nehéz sorsa van egy hajléktalannak, akinek lakása nincs. De milyen haza nélkül élni. Mindenütt jövevénynek lenni: kimaradni az állami oktatási és egészségügyi rendszerből; vagyon, munka és vállalkozási lehetőség nélkül élni; korlátozott önrendelkezési joggal, mozgásszabadsággal bírni.  (Ennek az állapotnak részletes leírását lásd: HVG 2011. szeptember 3. szám, 28-30. p.) S mégis a lelki hovatartozás helyett, az Isten Országa helyett hányan választják a lelki hontalanságot…
Krisztus követői tudják, hogy hová tartoznak, hol van igazi hazájuk. S ezért le is mondanak a világról: „Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; hanem csak az új teremtés.” (Gal. 6,14-15.).
A kereszt ilyen kettősségében él a keresztyén ember: Krisztussal együtt ő maga is kereszten van – s a világ is megfeszíttetett számára. Nem érheti be senki csak az egyikkel! Nem elég önmagunkat a kereszten tudni, a világról is e kell mondani. De nem elég a világot a keresztre küldeni, nekünk is vállalnunk kell a Mesterrel a keresztet!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése