2014. május 28., szerda

3Mózes 18.Az Istenhez közeledő embernek az ószövetségi törvények szerint három szinten kell figyelnie önmagára: a tisztaság, az erkölcs és a szentség szintjén. De a tisztaság is szerteágazó, mert a kultuszi tisztaság mellett létezik a családi élet tisztasága – sőt van egészségügyi, és étkezési tisztaság is. Ma sem csak arra érdemes odafigyelni, hogy a gyülekezet elvárásának megfeleljünk, hanem a családi élet tisztasága is fontos. Nem csak önmagunk és embertársaink számára, hanem igenis Istennek is fontos a magánéletünk tisztasága is!
A szolgaságból szabadult népnek figyelnie kell a mögötte lévő egyiptomi és az előtte lévő kánaáni szokásokra, cselekedetekre is – az elsőt elhagyni, a másodikat nem megtanulni! Helyette az Úr döntéseit kell szem előtt tartani. Nem elég örvendezni az Úr szabadításának, a régi bűnök, rossz szokások, tisztátalanságok elhagyásának; hanem óvnunk kell magunkat a ránk leselkedő újabb veszélyektől is, amelyek eltérítenek az Istennel való közösségtől. Egyedül az élő Istenre érdemes figyelni, s a Vele való élő kapcsolatot kiteljesíteni!
Tilos a vérfertőzés! Felsorolja a nőnemű családtagokat a közeli és a távoli rokonságban, de a lányt nem említi! Az egész ókori keleten a vezető réteg ezt előszeretettel hagyta figyelmen kívül. Eleve ott is, és itt is a modern világban egy mozaikszerű családszerkezet tárul elénk! Alig lehet átlátni, hogy ki kivel van? Ki kinek milyen szinten a rokona… Isten átlátható, világos és tiszta családi kötelékeket vár el a követőitől.
A 16. versben szereplő tilalom az élő testvér feleségére vonatkozik a sógorházasság (5Móz 25,5 k.) viszont a már meghalt testvér feleségére – ezért itt nem ugyanarról van szó. A két dolog teljesen más, ezért nem szembeállítható egymással, és nem is szabad összekeverni, vagy kijátszani egymás ellen ezeket a rendelkezéseket. Isten parancsolatait, akaratát mindig a megfelelő helyen kell értelmeznünk!
A 18. vers rendelkezése a testvérek együttes feleségül vételéről – új, mert Jákob még megtehette (1Móz 20,28). Talán éppen az ő szomorú élete van ennek a rendelkezésnek a hátterében. A családon belüli felesleges versengés ma is megfontolandó, nem csak a házasságkötés alkalmával…
A 20. vers enyhén fogalmaz – ehhez képest a 3Móz 20,10 halálbüntetést helyez kilátásba. A tisztátalanság kirekesztettsége lelkileg elszigetel, és a közösség számára halottá tesz valakit, de onnan még vissza lehet térni. A későbbi szigorítás ezt a reményt is elveszi! A mai közerkölcsi állapotok közepette is megfontolandó ez a parancsolat!
A 21. vers a mai olvasó szemében látszólag kilóg a felsorolásból, de a Moloknak szóló áldozat tilalma általában ilyen összefüggésben kerül elő a mózesi törvényekben. Molok, mint az alvilág idegen istene nem kaphat áldozatot. Az indoklás összekapcsolja az eddigiekkel ezt a vétket, de a szexualitáshoz is köthető ez, mert a szexuális kapcsolatból születő gyermek, mint annak a gyümölcse az Úr ajándéka – ezért nem lehet idegen istenségnek feláldozni. Ha a nemi élet tisztaságáról beszélünk, akkor szólnunk kell annak gyümölcséről, a gyermekről is! S ez ma is aktuális a fogamzásgátló módszerek kifinomult korszakában – ha máshol nem, de az abortusz esetében biztosan!
A homoszexualitás és a szakrális prostitúció itt is összefügg, mint az Ószövetség más helyein: 1Kir 14,24 – Roboám idejében; 2Kir 23,7 – Jósiás idejében. 5Móz 23,18 – ne legyen! A kategorikus imperativus folytatódik az állatokkal való közösüléssel is. A nemi élet tisztaságának az extrém esetektől is mentesnek kell lennie – nem mondhatja senki, hogy az Úr nem is szól róla…
Az indoklás megszívlelendő egy honfoglalás előtt álló nép számára: ezt tették előttetek azok a népek is, akiket most kiírt az Úr előttetek! Kihány a föld: figyelmeztetés. Nem teheted tisztátalanná mindazt, amit az Úrtól kaptál ma sem…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése